Start
  |     |    
Kategorie
Dodaj Og這szenie
Szukaj
Wizyt闚ki             Miasto  
Zamie嗆 Og這szenie
  Mo磧iwo嗆 dodania do 10 zdj耩
  Wy鈍ietlane od 15 dni do 2 miesi璚y
  Mo磧iwo嗆 dodania og這sze premium
Zarz康zaj Og這szeniami
Szukaj Og這sze
<< Poka wszystkie
REPARACJE WOJENNE DLA POLSKI OD NIEMIEC ZA II WOJN 名IATOW - Og這szenia Warszawa
Kategoria: Za darmo/ Znalezione / Przyjme /
Dodane: 1/08/2022 23:58:40
tydzie temu
NIGDY NIE ZAPOMNIJ !!!

Zbrodnicz ideologi nazizmu, obozy 鄉ierci na czele z Auschwitz ( ob霩 w O鈍i璚imiu-Brzezince ) i ludob鎩stwo 砰d闚 zwane Holocaust stworzyli Niemcy i Niemcy s za to odpowiedzialne – jako pa雟two – bezpo鈔edni spadkobierca i prawny kontynuator III Rzeszy i jako nar鏚 – potomkowie milion闚 morderc闚 , gwa販icieli i z這dzieji z II Wojny 安iatowej ( patrz drugi obrazek pod og這szeniem - klikn望 na niego aby go powi瘯szy ), a nie jacy mityczni nazi軼i, kt鏎ymi w III Rzeszy Niemieckiej byli niemal wszyscy od dzieci ( Hitlerjugend ) po starc闚 ( generalicja w wojsku i najwa積iejsi dygnitarze partyjni w rz康z帷ej partii nazistowskiej NSDAP ).
( patrz trzeci obrazek pod og這szeniem - klikn望 na niego aby go powi瘯szy )

W wyniku II Wojny 安iatowej z lat 1939 – 1945 wywo豉nej przez Niemc闚 i Austriak闚 z III Rzeszy Niemieckiej z pomoc i wsp馧prac w pierwszym jej okresie w latach 1939 – 1941 Zwi您ku Socjalistycznych Republik Radzieckich ( Pakt Ribbentrop-Mo這tow z 1939 roku ) , Polska ponios豉 najwi瘯sze straty ludno軼iowe ( proporcjonalnie w stosunku do ludno軼i pa雟twa przed wojn ) i materialne ze wszystkich pa雟tw europejskich.

Ju od 1 wrze郾ia 1939 roku czyli dnia ataku III Rzeszy Niemieckiej na Polsk Niemcy rozpocz瘭i mordowanie ludno軼i cywilnej w Polsce i robili to codziennie przez nast瘼ne prawie 6 lat a do ko鎍a II Wojny 安iatowej w 1945 roku.
( patrz czwarty obrazek pod og這szeniem - klikn望 na niego aby go powi瘯szy )

Przez Niemc闚 zgin窸o , zosta這 przez nich zamordowanych lub zmar這 w wyniku stworzonych przez nich warunk闚 okupacji Polski ( g堯d , choroby , wycie鎍zenie przymusow prac itp. ) ponad 5 milion闚 Polak闚 , polskich 砰d闚 i Rom闚 ( i nieokre郵ona ilo嗆 obywateli polskich innych narodowo軼i tak瞠 liczona w miliony ).
Kilka milion闚 Polak闚 zosta這 rannych , kalekami do ko鎍a 篡cia , zapad這 na nieuleczalne choroby lub zosta這 sierotami trac帷 jednego lub oboje rodzic闚.
Kilka milion闚 Polak闚 by這 podczas wojny eksploatowanych jako przymusowi robotnicy wykonuj帷 niewolnicz i bezp豉tn prac dla Niemc闚 i gospodarki niemieckiej.
Kilka milion闚 Polak闚 straci這 ca造 dorobek swojego 篡cia i sw鎩 maj徠ek lub jego cz窷.
( patrz pi徠y obrazek pod og這szeniem - klikn望 na niego aby go powi瘯szy )

Niemcy celowo po Powstaniu Warszawskim zburzyli prawie ca陰 stolic Polski tylko z czystej nienawi軼i wobec Polak闚 i m軼iwo軼i za op鏎 jaki stawiali Polacy przez ca陰 okupacj ich barbarzy雟twu.

Straty materialne ( zniszczenie , uszkodzenie , kradzie ) Polski na skutek II Wojny 安iatowej oraz grabie盧zej i niszczycielskiej dzia豉lno軼i Niemc闚 podczas niej wynios造 na 闚czesny czas oko這 50 miliard闚 dolar闚 co na dzi wynosi oko這 900 miliard闚 dolar闚.
( patrz sz鏀ty obrazek pod og這szeniem – klikn望 na niego aby go powi瘯szy )

Polska przez Niemc闚 w wyniku II Wojny 安iatowej i ich okupacji naszego kraju straci豉 prawie 40 % przedwojennego maj徠ku.

Po II Wojnie 安iatowej Niemcy nie wyp豉ci造 Polsce do dzi 瘸dnych reparacji i odszkodowa za zadane nam przez nich podczas tej wojny zniszczenia , straty , cierpienia i krzywdy.

Przed i podczas II Wojny 安iatowej prawie wszyscy Niemcy i Austriacy byli nazistami ( od dzieci po starc闚 ) i cieszyli si , 瞠 podbijaj inne pa雟twa a ich ojcowie , synowie , bracia czy m篹owie napadaj帷y i okupuj帷y inne kraje przywo膨 czy przysy豉j do Niemiec skradzione tam rzeczy z kt鏎ych wiele do dzi jest w niemieckich domach.
( patrz si鏚my obrazek pod og這szeniem - klikn望 na niego aby go powi瘯szy )

NIEMCY ZAPx釀IE REPARACJE POLSCE ZA II WOJN 名IATOW !

PAMI邛AJCIE SZWABY !
( potomkowie najwi瘯szych w historii ludzko軼i morderc闚 , gwa販icieli i z這dziei )

REPARACJE CZYNI WOLNYM – porz康ek musi by !

-------------------------------------------

NEVER FORGET !!!

The criminal ideology of Nazism, the death camps headed by Auschwitz and the genocide of the Jews called the Holocaust were created by Germans and Germans are responsible for it - as a state - the direct heir of the Third Reich, and as a nation - descendants of millions of murderers, rapists and thieves from World War II ( see the second picture - click on it to enlarge it ), not somebody else like mythical Nazis, who in the Third German Reich were almost everyone from children ( Hitler Youth ) to old people ( generals in the army and the most important party dignitaries in the Nazi party of the NSDAP ).
( see the third picture - click on it to enlarge it )

As a result of the World War II of 1939-1945 caused by the Germans and Austrians of the German Third Reich with help and cooperation in its first period in the years 1939–1941 of the Union of Soviet Socialist Republics ( Molotov-Ribbentrop Pact of 1939 ), Poland suffered the most population ( in proportion to the population of the state before the war ) and material from all European countries.

From September 1, 1939, i.e. the day of the attack of the German Third Reich on Poland, the Germans began to murder the civilian population in Poland and did it every day for almost the next six years until the end of World War II in 1945.
( see the fourth picture - click on it to enlarge it )

Germans were murdered or people died as a result of the conditions they created for the occupation of Poland ( hunger, illness, exhaustion of forced labor, etc. ) of over 5 million Poles and Polish Jews , Roma people ( and an unspecified number of Polish citizens of other nationalities ).
Several million Poles were injured, disabled for the rest of their lives, fell incurable or became orphans, losing one or both parents.
During the war, several million Poles were exploited as forced laborers, performing slave and unpaid labor for the Germans and the German economy.
Several million Poles lost all of their lives and their property or part of it.
( see the fifth picture - click on it to enlarge it )

After the Warsaw Uprising, the Germans deliberately demolished almost the entire capital of Poland out of pure hatred towards Poles and vengeance for the resistance that Poles put up to their barbarity throughout the occupation.

Material losses ( destruction, damage, theft ) of Poland as a result of World War II as well as the plundering and destructive activity of the Germans during that time amounted to about USD 50 billion at that time, which is today about USD 900 billion.
( see the sixth picture - click on it to enlarge it )

Poland by the Germans lost almost 40% of the pre-war property as a result of World War II and their occupation of Poland.

After World War II, Germany has not paid Poland any reparations and damages for the damage, losses, suffering and harm they inflicted on them during this war.

Before and during the World War II , almost all Germans and Austrians were Nazis ( from children to old people ) and they were happy to conquer other countries and their fathers, sons, brothers and husbands who attacked and occupied other countries bring or send stolen goods to Germany, many of which are still in German homes today.
( see the seventh picture - click on it to enlarge it )

GERMANY, PAY REPARATIONS TO POLAND FOR WORLD WAR II !

REMEMBER KRAUTS !
( descendants of the greatest murderers, rapists and thieves in human history )

REPARATIONS MAKE IT FREE - order must be !

------------------------------------------

NIE VERGESSEN !!!

Die kriminelle Ideologie des Nationalsozialismus, die von Auschwitz angefhrten Todeslager und der als Holocaust bezeichnete V闤kermord an den Juden wurden von den Deutschen geschaffen, und den Deutschen ist dafr verantwortlich - als Staat - direkter Erbe des Dritten Reiches und als Nation - Nachkommen von Millionen von M顤dern, Vergewaltigern und Dieben aus dem Zweiten Weltkrieg ( siehe das zweite Bild - klicken Sie darauf, um es zu vergr廲ern ), nicht von jemand anderem. Mythische Nazis, die im Dritten Deutschen Reich fast alle waren, von Kindern ( Hitlerjugend ) bis zu alten Menschen ( Gener鄟e in der Armee und die wichtigsten Wrdentr輍er der Partei in die NSDAP ).
( siehe das dritte Bild unter der Anzeige - klicken Sie darauf, um es zu vergr廲ern )

Infolge des Zweiten Weltkriegs von 1939 bis 1945, der von den Deutschen und 珺terreichern des Deutschen Dritten Reiches mit hilfe und zusammenarbeit in seiner ersten periode in den jahren 1939 bis 1941 der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken ( Molotow-Ribbentrop-Pakt von 1939 ) verursacht wurde, litt Polen am meisten bev闤kerung ( im verh鄟tnis zur bev闤kerung des staates vor dem krieg ) und material aus allen europ鄜schen l鄚dern.

Ab dem 1. September 1939, d. h. dem tag des angriffs des Deutschen Dritten Reiches auf Polen, begannen die Deutschen, die zivilbev闤kerung in Polen zu ermorden, und taten dies fast die n踄hsten sechs jahre bis zum ende des Zweiten Weltkriegs 1945 jeden tag.
( siehe das vierte Bild unter der Anzeige - klicken Sie darauf, um es zu vergr廲ern )

Von den Deutschen wurden get飆et , wurden von ihnen ermordet oder starben an den bedingungen, die sie fr die besetzung Polens ( hunger, krankheit, ersch鞿fung der zwangsarbeit usw.) von ber 5 millionen Polen und polnischen Juden ( und einer nicht n鄣er bezeichneten anzahl polnischer staatsbrger anderer nationalit酹en) geschaffen hatten.
Mehrere millionen Polen wurden verletzt, fr den rest ihres lebens behindert, unheilbar oder waisen, wobei sie einen oder beide elternteile verloren.
W鄣rend des krieges wurden mehrere millionen Polen als zwangsarbeiter ausgebeutet, die sklaven- und unbezahlte arbeit fr die Deutschen und die deutsche wirtschaft verrichteten.
Mehrere millionen Polen haben ihr ganzes leben und ihr eigentum oder einen teil davon verloren.
( siehe das fnfte Bild unter der Anzeige - klicken Sie darauf, um es zu vergr廲ern )

Nach dem Warschauer Aufstand zerst顤ten die Deutschen vors酹zlich fast die gesamte Hauptstadt Polens aus reinem Hass auf die Polen und aus Rache fr den Widerstand, den die Polen w鄣rend der gesamten Besatzung ihrer Barbarei entgegensetzten.

Die materiellen verluste ( zerst顤ung, besch輐igung, diebstahl) Polens infolge des Zweiten Weltkriegs sowie die plnderungen und zerst顤erischen aktivit酹en der Deutschen in dieser zeit beliefen sich zu dieser zeit auf etwa 50 mrd. USD, was heute etwa 900 mrd. USD entspricht.
( siehe das sechste Bild unter der Anzeige - klicken Sie darauf, um es zu vergr廲ern )

Infolge des Zweiten Weltkriegs und ihrer besetzung verlor Polen fast 40% seines vorkriegseigentums durch die Deutschen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland Polen keine wiedergutmachung und schadensersatz fr den schaden gezahlt, den es den Polen w鄣rend dieses krieges, verlust, leid und schaden zugefgt hat.

Vor und w鄣rend des Zweiten Weltkriegs waren fast alle Deutschen und 珺terreicher Nazis ( von Kindern bis zu alten Menschen ) und sie freuten sich, andere L鄚der zu erobern, und ihre V酹er, S鐬ne, Brder und Ehem鄚ner, die andere L鄚der angriffen und besetzten, brachten oder schickten gestohlene Waren nach Deutschland Viele davon befinden sich heute noch in deutschen H酳sern.
( siehe das siebte Bild unter der Anzeige - zum Vergr廲ern anklicken )

DEUTSCHE, ZAHLEN SIE REPARATUREN F鄄 DEN ZWEITEN WELTKRIEG NACH POLEN !

MERKEN KRAUTS !
( Nachkommen der gr廲ten M顤der, Vergewaltiger und Diebe der Menschheitsgeschichte )

REPARATIONEN MACHEN FREI – ordnung muss sein !

Plakaty autorstwa
Posters by
Plakate von
Wojciech Korku
Kontakt:
REPARACJE DLA POLSKI
Telefon:
1939-1945
Email:

Ods這n: 22
      Zobacz Katalog Warszawskich Wizyt闚ek

WARSZAWSKIE OGΜSZENIA
www.stolica-ogloszenia.pl
Copyright © 2011

Warszawa Og這szenia - Drobne , Darmowe Og這szenia Warszawa i okolice

Og這szenia Warszawa

 

POLECANE STRONY
Optyk D瑿ica | transport Anglia Ukraina | Tworzenie stron www | Kurs na w霩ki wid這we Sanok |